West Brabantse Waterlinie: Landschap, cultuur en historie

De West-Brabantse Waterlinie is een militair verdedigingswerk dat vanaf de zestiende eeuw strakke contouren aan het Brabantse landschap tussen Waterschans (Bergen op Zoom) en Benedensas (De Heen) gaf. Deze in verval geraakte verdedigingslinie wordt nu weer zichtbaar gemaakt in het landschap. Dit alles in het kader van het project ‘West Brabantse Waterlinie’. Op het nieuw ingerichte terrein van Fort de Roovere komt een theateruitkijktoren met de naam Pompejus.

Deelprojecten
Het project ‘West Brabantse Waterlinie’ bestaat uit negen deelprojecten die in oktober 2017 gereed moeten zijn. De negen deelprojecten zijn:
DSC_7622

Recreatieve Poort Benedensas,
Fort Henricus (1627),
Recreatieve Poort Steenbergen,
Blauwe Sluis/Inundatiegebied,
Fort de Roovere (1628, Halsteren/Bergen op Zoom),
Waterspeelplaats/Inundatiepark (vlakbij Fort de Roovere),
Ravelijn (vestingwerk Bergen op Zoom ui 1702),
Waterschans (1584) en
West Brabantse Waterlinie Routes.

Recreatie
De grootschalige opknapbeurt komt ten goede aan de beleving van recreanten in het gebied. Diverse constructies en elementen geven bezoekers de mogelijkheid om optimaal van het landschap te genieten. Denk hierbij aan uitkijktorens, bruggen, steigers, forten, fiets- en wandelroutes. Voorbeeld hiervan is een houten trap bovenop een informatiebunker in De Heen (Bunkertreppe). Bij Fort de Roovere in Halsteren is de bekende Mozesbrug te vinden. In 2016 start de bouw van de Pompejus toren. Dit moet een uitkijktoren van 25 meter worden die op de noordoostelijke hoek van Fort de Roovere staat.

360-foto Mozesburg
Bekijk hieronder en stereografische foto van de Mozesbrug. Deze foto in 360 graden is gemaakt in juni 2016.

Bekijken op mobiel of met vr-bril? Klik op –deze link-.
Bekijken op Google Maps? Klik –hier-.

Economische kansen
Het project kan ook nieuwe kansen bieden op het gebied van economie zegt projectmanager Henk-Jan Keur (Gemeente Steenbergen). Hij hoopt dat bestaande en nieuwe ondernemers zich vestigen in en om het gebied, wat de instandhouding en leefbaarheid van het gebied ten goede komt. Als voorbeeld noemt hij het oude sluiswachtershuis aan Benedensas, wat door ondernemer Jeroen Akkermans getransformeerd is tot huiskamerrestaurant.

Investeringsprogramma Landschappen van Allure
In 2013 en 2014 verdeelde de provincie Noord-Brabant een bedrag van 56 miljoen euro onder een achttal natuur- en landschapsprojecten, waaronder twee in de De Brabantse Wal. Het uitgangspunt met het verstrekken van de subsidies is het behoud van mooie en karakteristieke landschappen die aantrekkelijk zijn om in te wonen, werken en recreëren. Het Project ‘De Zoom’ ontving in 2013 10.552.972 euro. Het project ‘De West-Brabantse Waterlinie’ kreeg een jaar later 7.859.468 euro. In beide gevallen was hiermee de kous nog niet af. Verschillende overheden en bedrijven droegen ook financieel hun steentje bij. Naast de provincie waren dit in het geval van ‘De Zoom’ de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal, Holding Bergsche Heide, Stayokay, Finvest en Natuurmonumenten. In totaal is het project goed voor zo’n 21,5 miljoen euro.

In het geval van de ‘De West-Brabantse Waterlinie’ waren naast de provincie ook de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen, Waterschap Brabantse Delta, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten bereid om een duid in het zakje te doen. Deze partijen vulden de 7,9 miljoen euro van de provincie aan tot 17,5 miljoen euro.

Projectpartners:

Overige bronnen:

  • https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/landschap/landschappen-van-allure.aspx
  • http://westbrabantsewaterlinie.eu/
  • https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/landschap/-/media/2DA39588385B4A0DA9F66117BAD31DA0.pdf
  • http://www.bergenopzoom.nl/bis/Raadscommissies/Stad_en_Ruimte/2014/Commissie_Stad_en_Ruimte_d_d_19_november_2014/Te_behandelen_voorstellen/RVB14_0096_Landschap_van_Allure_project_de_Zoom
  • http://www.vincentkrijtenburg.nl

Advertentie