Van A naar B toont krachtig Brabantse Wal

De provincie investeert in 2013 en 2014 € 56 miljoen in 8 projecten in 3 Brabantse landschappen. Het project ‘Van A naar B’ van de gemeente Woensdrecht kwam niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage uit het programma Landschappen van Allure.

Toch zijn veel van deelprojecten uit het ‘Van A naar B’ project uitgevoerd. De gemeente en haar dertien partners zijn op andere manieren op zoek gegaan naar middelen voor de realisering van landschappelijke projecten. Het niet krijgen van de subsidie heeft ervoor gezorgd dat er naar andere vormen van financiering en realisatie gezocht is” aldus verantwoordelijk portefeuillehouder Martin Groffen. “Wij hebben ons als doel gesteld om alsnog zoveel mogelijk deelprojecten vanuit het totale programma uit te voeren. Een deel van de projecten wordt autonoom door de partners gerealiseerd. Waar mogelijk faciliteert de gemeente als penvoerder de partners om projecten tot uitvoering te brengen”, zegt de Woensdrechtse wethouder.

Afslag snelweg
Eén van de projecten die is uitgevoerd door middel van participatie en sponsoring is de omvorming van een afslag van de A4 (A58) bij Hoogerheide. De afslag vanaf de snelweg A4/A58 naar de Brabantse Wal moest goed en uitnodigend worden en het zicht op de Brabantse Wal versterken.

Aviolandalaan
De Aviolandalaan in Hoogerheide is uitgevoerd met een alternatieve subsidie. Het project is gefinancierd behulp van het Fonds Economische Structuurverstrekking die het ministerie van Economische Zaken hiervoor beschikbaar heeft gesteld. De renovatie kostte volgens de gemeente circa € 128.000,- Met dit geld is het wegdek, het groen en de straatverlichting aangepakt.

Scheldevanger
Ondanks het mislopen van een provinciesubsidie is het deelproject ‘Scheldevanger’ toch uitgevoerd door samenwerking van diverse lokale partijen. Bouwbedrijf De Nijs was verantwoordelijk voor de bouw en werkte daarvoor samen met: Colpaart grondverzet, Betoncentrale de Schelde, Logus, Praktijkschool Bouwmensen, Wouts dakbedekking, Leijs, Jager Tolhoek en Bogers. De Scheldevanger in Woensdrecht was vroeger een militaire observatiepost, nu een recreatief gebouw.

Projecten uitgevoerd of in uitvoering door de partners zelf;

 • Natuurontwikkeling Lange Steen (15 hectare) door Brabants Landschap

 • Herinrichting bezoekerscentrum Kraaijenberg door Brabants Landschap

 • Laanherstel OLV ter Duinenlaan door Volksabdij

 • Ven herstel nabij Ossendrecht door Evides en Volksabdij

 • Herstel Villa Heidetuin door de eigenaren

 • Herstel Grootte Meer door de heer Cogels en Natuurmonumenten

 • Recreatieve routestructuren Grenspark Kalmthoutse Heide-de Zoom

 • Herstel van de Brabantse Wal nabij Scheldeweg door gemeente Woensdrecht

Projecten uitgevoerd of in uitvoering door alternatieve subsidie

 • Aanleg Ecotunnel Antwerpsestraatweg, € 47.200,- subsidie

 • Aanleg faunapassage Moerkantsebaan, € 19.200,- subsidie

 • Aanleg amfibietunnel Wouwbaan, € 22.000,- subsidie

 • Aanleg Noord-Zuid corridor, € 220.000,- subsidie

 • Reconstructie Aviolandalaan, € 130.000,- subsidie

 • Realisatie Wielercollege, € 350.000,- subsidie

Projecten uitgevoerd of in uitvoering middels participatie en sponsering

Onder de partners van het totale project van A naar B is er nieuwe synergie ontstaan en zijn er nieuwe allianties gesmeed met nieuwe partijen. Deze nieuwe energie leidt tot de verwachting dat het project van A naar B voor ruim 80% kan worden gerealiseerd zonder inzet van middelen uit het programma Landschappen van Allure “besluit wethouder Martin Groffen.

De Scheldevanger in Woensdrecht | Foto: Regioactueel

Advertentie